Holland Posters Deventer info@HollandPosters.nl

symbol HP

holland posters bannerdbdefb

Iedereen worstelt wel eens met de vraag, van waar komen we en waarheen gaan we en wat is onze toekomst??

Wat gebeurt er met onze geest als we overlijden?? Sommigen hebben daar al een antwoord op, anderen blijven hier mee worstelen!!

Zelf heb ik daar ook geen antwoord op, maar ben er van overtuigt dat er iets is. Alleen het ware iets ligt verspreid over de hele wereld!

De puzzel theorie!

Ooit was er in de wereld nog maar 1 groep mensen, die de waarheid kenden. Dus 1 geloof, 1 wereldbeeld, 1 waarheid met de antwoorden op de levensvragen. De groep werd te groot en moest zich opsplitsen in verschillende groepen. Langzaam maar zeker groeiden de groepen wat uit elkaar en dat vond men onjuist. Men wilde er voor zorgen dat de groepen met elkaar contact moesten houden. De waarheid werd opgetekend en daarna opgesplitst in stukken en iedere groep kreeg een stuk mee, met de boodschap, dit is lang niet het hele beeld van de waarheid om dit te kunnen zien heb je de hulp van alle andere groepen nodig. Iedere groep kreeg dus een deel van het totaal (de puzzel) mee. Honderden jaren verstreken en de groepen kwamen steeds verder uit elkaar te wonen. Wat is het dan gemakkelijker om zelf een compleet beeld te maken dan heb je de andere groepen niet meer nodig. Elke groep maakte dus om hun puzzeldeel een compleet verhaal. Maar hoe was dat verhaal ook al weer en vinden we de echte waarheid altijd wel even juist en handig. Kunnen we het niet wat aanpassen zodat het ons wat beter uitkomt. Zo ontstonden dus, bij de verschillende groepen, totaal verschillende beelden van de waarheid. Met daarin het originele puzzeldeel wat ze ooit meegekregen hadden.

Dat zou betekenen dat we alle geloven en levensbeschouwingen nodig hebben om weer te kunnen komen tot de waarheid. Dus in plaats van elkaar te vuur en te zwaard te bestrijden is het nodig dat we weer naar elkaar luisteren en ons verdiepen in elkanders geloof of levensbeschouwing. We hebben elkaar nodig om de puzzel van de waarheid weer compleet te  krijgen! Ons aller verre voorouders kenden de waarheid, maar namen ze die ook mee in hun graf??

Ik hoop dat we samen de waarheid weer kunnen vinden, want we hebben elkaar zo nodig..

 

Stel, er is een buitenaards wezen die met haar ufo opzoek is naar een leuke plek om te wonen. Voor het gemak duid ik ons wezen aan met zij.

Zij komt aan bij onze planeet, en wat ziet zij dan…

Prachtige kleuren, ongelofelijke diversiteit aan landschap, natuur en soorten die leven in deze natuur. Wat opvalt is dat alle soorten in meer of mindere mate andere soorten naar het leven staan. Er is echter 1 uitzondering, een op twee ledematen voortbewegende soort. Deze staat ook de eigen soortgenoten naar het leven. Dat is interessant, waarom doen zij dat, wat is van dit vreemde gedrag de oorzaak? Er zijn tekorten aan voedsel en grond (leefgebied), er zouden er dus teveel kunnen zijn, verder maakt deze soort ernstig misbruik van de natuur. Ook hebzucht, eigen belang en het streven naar roem stelt dit wezen vast is een andere oorzaak, maar ook dit is toch niet de hoofdoorzaak. Want er zitten vaak ideologische gronden achter deze drang om de eigen soort naar het leven te staan. Alleen zij begrijpt er niets van, want de soortgenoten die elkaar het meest naar het leven staan, staan qua ideologie het dichts bij elkaar. Een groot deel gelooft in God of Allah en horen te leven volgens ongeveer dezelfde regels, waarvan er één uitzonderlijk interessant van is namelijk “gij zult niet doden”. Tot slot stelt zij vast dat er twee geslachten zijn die niet zonder elkaar kunnen. Alleen wordt één geslacht bij nogal wat ideologieën, om voor haar onbegrijpelijke redenen, in meer of mindere mate achtergesteld bij de andere, waardoor heel veel talent niet wordt gebruikt.

Dit buitenaardse wezen moet constateren dat deze soort met de meeste hersenen op deze planeet ongelofelijk irrationeel omspringt met de potentiële mogelijkheden van de groep als geheel. Veel energie en middelen worden onoordeelkundig of aan de verkeerde activiteiten uitgegeven. Een groot deel kan zich om allerlei redenen onvoldoende ontwikkelen om de soort te kunnen dienen en om de essentiële problemen aan te pakken. Naast de huidige problemen zoals tekort aan voedsel, milieuvervuiling en roofbouw van deze planeet zijn er nog grotere toekomstige problemen. De soort zal om op korte termijn te overleven de roofbouw moeten stopzetten en zich moeten wapenen tegen de gevolgen van deze roofbouw. Verder zullen deze wezens om als soort te kunnen overleven zelfs de planeet moeten verlaten en dit zal vroeg of laat moeten gebeuren.  Daarom zal ieder lid van deze groep met alle anderen samen moeten werken, anders…...

Wat nu, kan zij hier gaan wonen, is er voor haar hier toekomst, kan zij zich hier vrij uiten en haar geloof in “het Grote Hoofd” hier belijden. Hoewel het de mooiste planeet is die zij ooit  heeft gezien, moet ze helaas constateren……….

De parabel van de vijf broers (verleden, heden en toekomst)

De oervader (de hoeder van de waarheid) heeft 5 zonen, nl. Arald, Bela, Chand , Drah en Moran. Ze mochten van hun vader kiezen uit de wereld die opgedeeld was in 5 gebieden. Arald had de eerste keuze en kiest voor Arland, een gebied wat zeer geschikt is voor landbouw en veeteelt. Bela kiest voor Beland, land wat nogal afgesloten licht tussen de bergen, groot en wijds, maar ook woest. Chand kiest voor het enorme Chand continent, met veel meren en dus vis maar verder weinig vegetatie. Het Drah gebied is de keuze van Drah. Een gebied van voornamelijk veen, verder veel woestijn, zeer weinig vegetatie en zoet water. Maar het is bekend gebied, het is de geboorte grond van de groep. Tot slot Moran, daar blijft de nieuwe wereld genaamd Moland voor over, een volkomen onbekend gebied. Toen de broers nog leefden was er goede samenwerking en werd vooral Drah geholpen om het hoofd boven water te houden. De generaties volgen elkaar op en de samenwerken tussen de groepen verminderd snel en de band steeds losser totdat er twee continenten zich volledig zelfstandig (zonder contact met de rest) verder ontwikkelen nl. Beland en Moland. De overige continenten dreven veel (ruil) handel met elkaar, waarbij de behoefte aan brandstof (turf) langzaam maar zeker steeds groter werd. De nog steeds kleine groep inwoners van het  Drah gebied namen zelfs inwoners van andere continenten om voor hen het zware werk te gaan doen zonder dat deze Drahs werden. En meer welvaart smaakt steeds naar nog meer, dus wilden ze voor hun turf steeds meer vis en landbouwproducten. Als dan de droogte toeslaat is het gedaan met de Chands, ondanks nog wat hulp van de Aralds. Maar ook de Aralds krijgen het moeilijker en verder moeten de Morans ook overgaan tot ruil met de Drahs, wat de prijs voor het veen verder opdrijft. De Belaas (inmiddels zeer groot in aantal) zijn vooral intern bezig en hebben zo weinig mogelijk contact met de rest van de wereld. De plaats van een almachtige bovenwereldse is ingenomen door een almachtige wereldse, die een eigen ideologie heeft ontworpen. De Drahs voelen zich steeds machtiger en sterker en de prijs van veen stijgt steeds verder. De wereld wordt geteisterd door allerlei massale dierenziekten, droogten afgewisseld met een overvloed aan water en een opwarming van de aarde waardoor de zeespiegel stijgt. De Aralds verliezen nu ook sterk aan welvaart, macht en aantal. Om te overleven proberen ze minder afhankelijk te worden van turf en dat heeft ernstige economische gevolgen, waarna ernstige onlusten en ziektes het pleit beslechten voor de Aralds. De Morans leggen zich niet neer bij de macht van de Drahs en gebruiken hun sterke militaire macht om zo de aanvoer van veen veilig te stellen. Ondanks hun grote militaire overmacht ontstaat er een zeer langdurige guerrillaoorlog die niet alleen om de turf gaat. Als Moland dan ook nog getroffen wordt door vloedgolven en een pandemie moeten de resterende Morans het Drah gebied verlaten. Het Drah gebied is dan volledig verwoest.

De  Belaas gooien in dezelfde periode het wereldse juk van zich af en willen geen werelds of bovenwereldse macht meer .........

Hoe nu verder....begin 2015 (kopie van publicatie op Grafservice.nl van maart 2015)

spain nord mountains b text

 

 

 

 

De wereld wordt beheerst door Macht, Geld, Geloof en Aanzien en allerlei afgeleiden daarvan zoals Corruptie, Angst  en Manipulatie.

Maatschappijen worden bepaald door deze grootheden. Daarvan zijn sommige zeer agressief bijv. Geloof en Macht.

Zeker God (Al) bestaat, God is het goede!

Maar de mens moet voor zijn geloof de individuele weg volgen om een beter “ronder” mens te worden. Alleen daarom al zijn zij ( geloof stromingen) voor een groot deel overbodig. Kerken, geloof stromingen zullen, ook vanwege de nieuwe manieren van communicatie / informatie vergaren,,in de komende tijd voor een groot deel verdwijnen. Bepaalde geloof stromingen proberen dit door macht, geweld en extremisme tegen te gaan.

Oorlogen en agressie zijn natuurlijk uit den boze en brengen ons in hoog tempo dichter bij de afgrond.  Verder leidt dit ernstig af van de echte problemen van de mensheid.

Er zijn nog zoveel mensen die een tekort hebben aan de primaire behoeften, vooral mede door onze ondeugden zoals egoisme. Deze mensen zullen binnenkort massaal aan onze deur kloppen, letterlijk en figuurlijk.

Alles en iedereen moet gefocust zijn op een eerlijker verdeling wat de aarde voortbrengt en op behoud van onze aarde. De aarde heeft met de mens als hoeder, te leen gekregen. We hebben er vooral door onze ondeugden een zooitje van gemaakt. 

Daarom moet het roer snel om, anders is het einde van de wereld over enkele decades nabij. Wereld wijd moeten we ons andere doelen stellen. We moeten ons focussen op  wereld wijde duurzame samenleving. Duurzaam omgaan met Milieu, Maatschappij en ook Mensen.  Mensen, zeker! Ook al zijn we zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor een gezond lichaam en geest.

Om dit te kunnen bereiken moeten we voor een groot deel wereld wijd dezelfde uitgangspunten gaan hanteren. Dan hoeven we ons daarover niet meer druk om te maken, laat staan oorlog te voeren.

Dit zijn de algemeen aanvaardbare uitgangspunten zoals democratie, gelijke rechten mannen en  vrouwen, wereld wijd recht op onze primaire behoeften.

Een relatief klein deel van de mensen hebben een veel te groot deel van de wereldtaart te pakken gekregen.

Misschien zaten er in de oorsprong/blauwdruk van de mens weeffouten.

gran c hoogste punt pan 3b pan txt

 

 

 

 

 

 

 

We staan met de rug tegen de muur, alleen de meesten zien dat nog niet. Laten we hopen dat het vijf voor twaalf is en niet vijf over twaalf. Zeker er zijn lichtpuntjes, vooral jonge mensen die deze nieuwe wereld al aan het vorm geven zijn. Cleantech zal een uitgangspunt kunnen zijn.

We moeten af van het feit dat eigen belang het uitgangspunt is, maatschappelijk belang is een veel betere.

We hebben veel uitdagingen, zoals de opwarming van de aarde met stijging van de waterspiegel, plastic (o.a. plastic soep in de oceanen), overige milieu problemen, zoet water, over consumptie en elders onderconsumptie, ontbossing en andere aantastingen van onze aarde, opraken van onze wereldwijde bodemschatten, uitputting van de aarde, radicalisering, achterstelling van de vrouw, kinderarbeid, enz.

Al deze problemen kunnen alleen opgelost worden als we er wereldwijd achter staan!

rif onderwater noord bali 52 txt

Johan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associated web sites are Netherlands pictures, Old Holland Posters, Dutch graveyard pictures and location and more We Love Holland on Feel Holland!

[Holland Posters] [Poster Index] [Nederlands] [English] [Koeien (sp art)] [Landschap] [Steden/Dorpen] [Provincies] [Deventer] [Dutch Bridges] [Special art 1] [Prijzen/Prices] [Over mij/About me] [Puzzel theorie] [Overig] [Links]

© 2003-2022 Johan Denekamp;alle rechten voorbehouden (all rights reserved)